جمعه 1 تیر‌ماه سال 1386

در لحظه ای که تهران زلزله اومد (اگر این بار رو متوجه نشدین یا نبودین بار پیش) وقتی متوجه زلزله شدین دقیقا در اون لحظه به چی فکر کردین یا به یاد چی افتادین؟ (سوال برای حالتی هست که متوجه زلزله شده باشین.)

پی نوشت: نوشته هایی که در موضوع <طرح یک پرسش> هست بدون توجه به پستهایی که بعدش می نویسم همچنان برای نظر دادن معتبر هستن.