جمعه 11 اسفند‌ماه سال 1385

دو تا نوشته براتون می نویسم که خودم خیلی در موردشون فکر کردم ولی برداشتم رو نمی نویسم که برداشت شما مستقل از نظر من باشه...

«نشانه تازه یی از بیماریم را کشف کرده ام: چیزی را که ستایش می کنم دوست دارم. و حال آنکه فردِ سالم چیزی را که تحقیر می کند دوست دارد. یا بهتر بگویم: فردِ سالم تحقیر نمی کند٬ بلکه می تواند متوجه عیبی بشود و همین عیب٬ عشقش را باعث می شود. برای فردِ سالم دوست داشتن ِ خوبی های دیگری دلیل عشق نیست بلکه دوست داشتن ِ عیب های دیگری بزرگترین دلیل عشق است.»
(از کتاب میرا نوشته کریستوفر فرانک)

«آنا ناگهان گفت: من شنیده ام که زنها مردها را حتی برای عیبهایشان دوست دارند ولی من از او از بابت فضیلتهایش متنفرم. نمی توانم با او زندگی کنم. سعی کن بفهمی.»
(از کتاب آنا کارنینا نوشته تولستوی)