دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1385

مردم همه آدمند و آدمها همه گناهکارند. پس چه جای خشم گرفتن و نزاع کردن است؟
<از کتاب آنا کارنینا نوشته لئون تولستوی>

پی نوشت: این نوشته هم کوتاه انتخاب کردم. در اصل هم این نوشته هم نوشته قبلی برای اون یکی وبلاگم می خواستم بنویسم که بعدش بنا به دلایلی اینجا نوشتم.