یکشنبه 8 بهمن‌ماه سال 1385

 

 

مرگ تو مبداء تاریخ عشق

آغاز رنگ سرخ

معیار زندگی است

(علی موسوی گرمارودی)