پنج‌شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1385

زمان... زمان... زمان...
گاهی اونقدر سریع و گریزپا که وقتی سرت رو برمی گردونی و به گذشته نگاه می اندازی، گذرش رو باور نداری. و گاهی اونقدر کند و ساکن که نمی دونی چطور در هر لحظه خودت رو جا بدی.
واقعاً چطور باید باهاش تا کرد ؟‌ نمی دونم. 

*
من به عنوان یکی از نویسنده های مدعو به وبلاگ اندیشه هایی برای گسترش همه سعیم رو خواهم کرد که منطقی و کمتر احساسی بنویسم. اما اگر بعد از خوندن نوشته هام احساس کردین که کمی احساساتتون قلقلک داده شدن، به بزرگی خودتون ببخشین. آخه آدمی که یک عمر احساساتی بوده نه می تونه یک شبه منطقی منطقی بشه و نه می تونه بی احساس بنویسه. خیلی سخته ولی تلاشم رو می کنم.