جمعه 3 آذر‌ماه سال 1385

یه جمله از فردریش نیچه هست که به نظر من فوق العادست "هر سختی که تو را نکشد، ترا قوی تر می سازد!"...

احتیاج به توضیح نداره...