جمعه 3 آذر‌ماه سال 1385

بعد از خوندن کلی فلسفه و صحبتی که یکی از دوستام برام نوشته بود به این نتیجه رسیدم که ما درکی داریم که این درک فراتر از عقلمون هست...بیشتر وقتها هم درستی این درک بهمون اثبات شده...بعضی اعتقاد دارن که این درک بر اساس احساس هست...من اعتقاد دارم که این درک ترکیب احساس و نوعی از منطق پیشرفته هست...چیزی که فکر کنم بهترین اسم براش درک شهودی باشه...

همه ما حتما تجربه این درک شهودی رو حتی نسبت به مسائل ساده هم داریم...درکی هست که من دوستش دارم :)